Подайте сигнал

Тема, която изисква вземането на конкретни мерки за разрешаването на важни проблеми.

Подайте вашия сигнал

Направете предложение

Проект, идея или план, към който желаете да насочите фокуса на институциите.

Вашето предложение е ...?

Задайте въпрос

Запитване към Община Стара Загора по тема, която Ви вълнува.

Задайте вашия въпрос

Тук можете да видите всички въпроси, предложения и сигнали, които гражданите са оставили в системата.

Всички сигнали

Карта на всички сигнали

На цял екран