Сигнали

Филтър за сигнали

ID6804

Счупени осветителни тела

Начало08.09.2023

Унищожени са 5 лампи с по два глобуса. Глобусите са на парчета на земята.

  Статус: В процес   Присъединени: 0
  Срок текущ статус: 14.09.2023 16:31   Време текущ статус: -13 денa