Сигнали

Филтър за сигнали

ID2796

Опасно дърво върху жици

Начало27.06.2021

Здравейте, Наблюдавам от терасата си 2 дървета, които са в опасна близост до електропреносни кабели. Особено едното е надвиснало и натиснало жиците доста опасно и нередно и може би, ако не се вземат мерки ще надвисне и натежи още повече и ще ги скъса, което освен до материални щети и неудобства, може да доведе и до животозастрашаващи ситуации, особено с дъждовното време напоследък. Моля да вземете нужните мерки за решаване на проблема, преди да са се случили описаните по-горе страшни случки.

  Статус: В процес   Присъединени: 0
  Срок текущ статус: 21.07.2021 07:00   Време текущ статус: -6 денa