Сигнал №952

ID952

ОПАСНО НЕПРАВОМЕРНО СТРОИТЕЛСТВО ЮЖНО ОТ БЛОК КАЗАНСКИ 42

Начало10.12.2019

Незаконно строителство

Подаден от: Етажна Собственост

Място/адрес: ж.к. Казански 42, 6010 Казански, Стара Загора, България

Описание: Молим за проверка на строителството, което е на границата на нашата собственост, а вибрациите разтърсват цялата ни сграда. Молим и изискваме замерване на вибрациите от експертна комисия и спиране на неправомерните строителни дейности. Молим да бъдат спазени нормите по ЗБУТ . Молим да бъде спазена обедната тишина между 14:00 и 16:00 часа. В сградата ни живеят предимно семейства с малки деца. Молим Ви да се погрижите за безопасността на Нас и Нашите деца!

  Статус: В процес   Присъединени: 0
  Срок текущ статус: 27.12.2019 17:00   Време текущ статус: -162 дни

Прикачени файлове

  История на промените

  • 11.12.2019 09:25
    Предадено към отдел "Контрол по ЗУТ" на Община Стара Загора.

  Всички видове сигнали