Сигнал №772

ID772

Не качествено извършен ремонт на улица

Начало25.09.2019

Подаден от: Георги Пометков

Място/адрес: кв. Три Чучура, ул. Никола Икономов, бл. 80

Описание: Във връзка с писмо с вх. номер 10-01-376/23.05.2018г. с което Ви оведомих за некачествени извършен ремонт по ул. Никола Икономов, и по конкретно подходите към паркинга източно от бл. 80 и отговор от Ваша страна с писмо с изх. номер 10-11-8732/07.08.2018 че фирмата изпълнител е предупреден Ви оведомавам че към днешна дата нищо не е отремонтирано. В момента се извършват ремонтни дейности по улиците на кв. Три чучура север и практически е възможно да се отремонтират споменатите участъци. Благодаря.

  Статус: В процес   Присъединени: 0
  Срок текущ статус: 04.10.2019 00:00   Време текущ статус: -247 дни

  История на промените

  • 26.09.2019 07:35
    Сигналът е предаден на отдел "Инвестиции и управление на проекти.

  Всички видове сигнали