Сигнал №6816

ID6816

Неработеща улична лампа

Начало12.09.2023

Неработещо улично осветление

Подаден от: Лазарина Ненкова

Място/адрес: ул. „Цар Калоян“ 18, 6003 Център, Стара Загора, България

Описание: Уличната лампа, разположена на северния тротоар срещу жилищната сграда на ул. Цар Калоян 18 не работи. Моля да бъдат предприети действия за ремонтирането й, предвид скъсяване на светлата част на деня.

  Статус: В процес   Присъединени: 1
  Срок текущ статус: 19.09.2023 19:00   Време текущ статус: -8 дни

  История на промените

  • 13.09.2023 00:10
    Сигналът Ви е насочен към фирма '' Ел Контрол ''.

  Всички видове сигнали