Сигнал №457

ID457

Неработещо улично осветление

Начало09.06.2019

Неработещо улично осветление

Подаден от: Антония Русинова

Място/адрес: ул. „Професор Никола Кожухаров“ 13, 6000 кв. Бедечка / Градински, Стара Загора, България

Описание: 22 часа е. Осветлението не е включено.

  Статус: В процес   Присъединени: 1
  Срок текущ статус: 11.06.2019 00:00   Време текущ статус: -135 дни

  История на промените

  • 11.06.2019 16:12
    Предадено на улично осветление.

  Всички видове сигнали