Сигнал №2555

ID2555

Глутница бездомни кучета

Начало05.05.2021

Безстопанствени кучета

Подаден от: Вероника Генчева

Място/адрес: Ул. Подполковник Димитър Филов 5

Описание: Глутница от бездомни кучета 6-8 на брой ни тормозят месеци наред. Денонощен лай и агресивно поведение от кучетата. Моля да предприемете необходимите действия.

  Статус: В процес   Присъединени: 0
  Срок текущ статус: 31.05.2021 19:00   Време текущ статус: -20 дни

  История на промените

  • 07.05.2021 08:57
    Сигналът Ви е предаден към „Приют за безстопанствени животни“.

  Всички видове сигнали