Сигнал №2409

ID2409

Нерегламентирано изхвърляне на автомобилни отпадъци

Начало25.03.2021

Боклук/сметище

Място/адрес: с. Горно Ботево

Описание: Здравейте, Двама от съседите ни - Йордан Петков - Саранди и Кольо разглобяват коли и продават части втора употреба. За съжаление, с отпадъците от разглобените коли препълват контейнера за битови отпадъци често. Също, често се случва да има разпилени отпадъци по улицата. Според кмета, Петко Петков, многократно са съставяни глоби на лицата, но тези действия не са довели до никакъв резултат и глобите все още не са платени. Моля за проверка дали отпадъците се събират според Зак.заУправ.наОтпадъците.

  Статус: Приключен   Присъединени: 1
Оценка: 5 от 2 потребителя

  История на промените

  • 25.03.2021 10:20
    Сигналът е от компетентността на РИОСВ. Същият е предоставен на институцията.
  • 25.03.2021 10:18
    Сигналът е предаден към Регионална инспекция по околна среда и води за проверка на разрешително по чл.35 от ЗУО.
  • 25.03.2021 09:25
    Сигналът е предаден към Звено "Инспекторат".

  Всички видове сигнали