Сигнал №1096

ID1096

Неправилно обособено служебно парко място

Начало24.02.2020

Повредена/липсваща табела/пътен знак

Подаден от: Добромир Ганев

Място/адрес: Парчевич 48, паркинг

Описание: На паркинг Парчевич , има отбелязан служебен абонамент със знак В28 и табели, които са поставени не пред мястото което трябва да обозначат, а след него. А това не кореспондира с ПП закона за движение по пътищата, според който: Пътните знаци за въвеждане на забрана се поставят непосредствено пред местата или участъците от пътя за които се отнася тази забрана. Няма и маркировка, което заблуждава шофьорите за границите на служебното място, а общинска охрана пишат фишове за неправилно паркиране.

  Статус: В процес   Присъединени: 0
  Срок текущ статус: 28.02.2020 16:00   Време текущ статус: -99 дни

Прикачени файлове

  История на промените

  • 24.02.2020 11:00
    Уважаеми Г-не/Г-жо, Вашият сигнал е насочен към отдел "Транспорт" на община Стара Загора.
  • 24.02.2020 09:32
    Предадено на "Приют за безстопанствени животни"

  Всички видове сигнали